"Kutya szabályok"KutyatartásLegolvasottabb cikkekTop cikkek

Kutyatartás szabályai

Nem is gondolnánk, milyen sok jogszabály vonatkozik a kutyatartásra, még a kutyások közül is csak kevesen vannak tisztában vele. Ennek a cikknek a célja, hogy összegyűjtse a legfontosabb tudnivalókat:

MÖSZ (Magyar Önkormányzatok Szövetsége) által összeállított ebtartás szabályai

(forrás: Magyar Polgármester Online)

 • A kutyát – nyilvántartásba vétel céljából – 3 hónapos kor betöltését követően 15 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. (A jegyző, a bejelentést követően erről értesíti az állategészségügyi hatóságot.)
 • Ugyancsak be kell jelenteni, ha a kutya elpusztult, elveszett, tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került.
 • Állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén, a kutyatartást a jegyző korlátozhatja, illetve megtilthatja.
 • Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyzőnek a birtokháborítás Ptk. által rendezett szabályai szerint kell eljárnia.

  Megjegyzés: a lakók közötti jogviták megelőzése érdekében az önkormányzatok az állattartás rendjét a társasházi lakóközösségek békés együttélésének védelmének céljából szabályozhatják. A helyi önkormányzat a köz érdekében  – a rendeletben megszabott mértéken felüli ebtartás engedélyezésének  feltételéül szabhatja  – a közvetlen szomszédok legfeljebb 75%.-nak hozzájárulását.

  A hozzájárulás megtagadását a szomszéd indokolni köteles, indokolásában köteles valószínűsíteni, hogy az ebtartás számára, szükségtelen zavarást okoz, nem felel meg a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi szabályoknak, vagy a biztonsági szabályoknak. A hozzájárulás megtagadásának indokait a polgármester az engedélyezési eljárása során mérlegeli.

 • Tilos a többlakásos lakóház közös használatában álló helyiségben kutyát tartani. A közös használatú helyiségekben okozott szennyeződést el kell takarítani.
 • Bekerítetlen ingatlanon kutyát szabadon tartani tilos.
 • Bekerített ingatlanon gondoskodni kell róla, hogy a kutya sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át, oda kinyúlni ne tudjon.
 • Gondoskodni kell róla, hogy a kutya közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki.
 • Közterületen kutyát csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek területére bevinni pórázon vezetve is tilos.
 • Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebre közterületen szájkosárat kell tenni. Az eb által okozott sérülésekért az állattartó felelősséggel tartozik.
 • Gondoskodni kell a kutyagumi azonnali eltávolításáról, illetve arról, hogy a kutya a közterületet ne szennyezze.
 • Elengedni csak erre a célra kijelölt helyen, felügyelet mellett lehet.
 • Támadó, kiszámíthatatlan természetű kutya szájkosarát a kutyafuttatóban sem szabad levenni.
 • Közlekedési járműveken kutyát szállítani pórázon tartva és szájkosárral szabad.
 • A kutyát úgy kell tartani, hogy a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen (az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az állattartó felelősségét  szabályozó jogszabályok keretei között).
 • Támadó, kiszámíthatatlan természetű kutya esetén a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni.
 • A gyepmesteri telepre került ebet 14 napon belül, az oltási igazolás bemutatásával, a tartási költségek megtérítése mellett lehet kiváltani. (A 14 napon túl ki nem váltott gazdátlan eb értékesíthető vagy elaltatható.)
 • Ebtenyészetet a Ptk. tulajdonjogra vonatkozó szabályai szerint lehet létesíteni, azzal, hogy belterületen, ebtenyészet létesítéséhez a polgármester engedélyét kell kérni.
 • Az ebtenyésztést korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén.

Tilos kutyát beengedni, bevinni és ott tartani:

a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,

b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,

c.) bölcsődébe, óvodába, iskolába,

d.) játszótérre, kivéve, ha az intézmény működtetője ehhez hozzájárul. (Pl. terápiás kutya, kutyabemutató, oktatási cél stb.) Vakvezető és más segítő kutya, korlátozás nélkül bevihető az a-d pontokban felsorolt intézményekbe.

A rendelet megalkotása során a helyi adottságokon felül figyelembe kell venni:

 • 1998. évi XXVIII. tv. Az állatok védelméről és kíméletéről
 • 2005. évi CLXXVI. tv. Az állategészségügyről
 • 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
 • 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről
 • 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
 • 41/1997. (V. 28.) FM rendelet Állategészségügyi Szabályzat
 • 7/1991. (II. 28.) AB határozat
 • 23/2000. (VI. 28.) AB határozat
 • 57/1994. (XI. 14.) AB határozat
 • 79/2006. (XII. 20.) AB határozat
 • 28/2004 (VII.07) AB határozat

 

Nem szólhat bele a társasház, tarthatsz-e kutyát a lakásodban!

A társasházak a Szervezeti Működési Szabályzatukban nem korlátozhatják a kutyatartást! Dr. Pozsonyi Anikó ügyvédnő tájékoztatását a Rottweiler Klub oldalán olvashatod el.

Wolters Kluwer – Hatályos jogszabály

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról